Sla linksaf bij wandelknooppunt 10 en sla daarna weer linksaf door het hek en loop richting wandelknooppunt 33.
Let op dat het hek zwaar is en dicht kan vallen.
Volg de weg naar beneden het dorp in. Je komt langs wandelknoopunt 33 en een manege. Stop bij de speeltuin en luister naar de audio op de volgende pagina.

4 schotse hooglanders die rustig liggen onder een boom.